<script>
  let str = "Hello World!";
  // 将字符串的字符全部转换为小写字符
  function lowerCase(str) {
    let arr = str.split("");
    let newStr = "";
    //通过for循环遍历数组
    for (let i = 0; i < arr.length; i++) {
      if (arr[i] >= 'A' && arr[i] <= 'Z')
        newStr += arr[i].toLowerCase();
      else
        newStr += arr[i];
    }
    return newStr;
  }

  // 将字符串的字符全部转换为大写字符
  function upperCase(str) {
    let arr = str.split("");
    let newStr = "";
    // 通过数组的forEach方法来遍历数组
    arr.forEach(function (value) {
      if (value >= 'a' && value <= 'z')
        newStr += value.toUpperCase();
      else
        newStr += value;
    });
    return newStr;
  }

  let res1 = lowerCase(str);
  let res2 = upperCase(str);
  console.log(res1);
  console.log(res2);
</script>

在这里插入图片描述

Scroll Up